Subministro de vestiario de parque para o persoal do servizo de extinción de incendios do Concello de Santiago.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 01/06/2018, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa EL CORTE INGLES SA (CIF: A28017895), por un importe de 32.308,76 euros (IVE aparte 21%: 6.784,84 euros), ó ser a súa oferta a única presentada e cumprir os requerimentos dos pregos de aplicación.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 19-6-2018.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web:07/06/2018

Número de expediente municipal

CON/60/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

32.709,62

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 2 de abril de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Perfil do contratante: 16-marzo-2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: