Mellora de accesibilidade na rúa Triacastela

_____________________________________________
Ante as dúbidas suscitadas e novas consultas realizadas informase que, en contra do indicado anteriormente, e de acordo co recollido no art. 11 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, os licitadores poderan acreditar a súa solvencia indistintamente, mediante a súa clasificación, ou ben acreditando o cumprimento dos requisitos específicos de solvencia esixidos no prego administrativo.

Polo tanto a titularidade das clasificacións (das dúas obrigatoriamente):
Grupo C, subgrupo 2
Grupo J, subgrupo 1
Eximirá do cumprimento de calquera outro requirimento
_____________________________________________

Número de expediente municipal

CON/63/2017

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 2 DE ABRIL DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado BOP 01/03/2018 Publicado BOP 07/03/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: