Obras de reparación da calzada Espírito Santo (PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIADE)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 6 de xullo de 2018, adxudicou o contrato de "Obras de reparación da calzada Espírito Santo" a prol da empresa CYS HISPANIA SL (CIF: B74282781), por un importe de 39.500 euros, (IVE aparte 21%: 8.295 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 13-8-2018.

Número de ofertas presentadas: 18.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 3 de agosto de 2018

Número de expediente municipal

CON/72/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 13 DE FEBREIRO 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: