Obras de mellora da accesibilidade na Rúa Bispo Diego Peláez (PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 6 de xullo de 2018, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia a favor da empresa OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL (CIF: B15608193), por un importe de 138.363,64 euros, (IVE aparte 21%: 29.056,36 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizarase en documento administrativo o 8-8-2018.

Número de ofertas presentadas: 17.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 1 de agosto de 2018

Número de expediente municipal

CON/71/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 13 DE FEBRERIO 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: