Obras de mellora do vial dende o cruce da N-550 en Barciela ata Casas de Arriba en César (tramo dende o cruce de Candelabeira e Casas de Arriba).

Convocatorias mesas de contratación

APERTURA DE OFERTAS E ACTOS DE NEGOCIACIÓN

DÍA: 23/01/2018
HORA:9:20
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
_____________________________________________

Número de expediente municipal

CON/73/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

174.967,26

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 15 de xaneiro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: