Anuncio da área de Espazos cidadáns, Dereito á vivenda, Mobilidade e Relacións Veciñais

Procedemento para establecer unha carteira de empresas e profesionais con habilitación e capacidade suficiente para a súa contratación

Rematado o prazo de presentación, procede:

- Primeiro: Publicar a relación de empresas presentadas.
- Segundo: Prórrogar 1 mes máis a publicación de este anuncio e ó prazo de presentación, coas mesmas condicións, requisitos e características que o publicado o 18/12/2018.

O prazo para presentación rematará o 28 de febreiro de 2018.

Número de expediente municipal

---

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Prazo de presentación UN MES dende a publicación na web.

Datos da publicación

Publicado na web: 31-xaneiro-2018

Información e documentación

Concellaría de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade
Dirección de Area de Desenvolvemento Urbano e Sostible
xmu@santiagodecompostela.gal
Pazo de Raxoi s/n
Teléfono 981542439
Compartir: