Obras de rexeneración do pavimento da calzada da vía de servizo Este (marxe pares) da Avda. Cruceiro da Coruña

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 06/07/2018, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa CANARGA SL (CIF: B15360902), por un importe de 133.992,56 euros (IVE aparte 21%: 28.138,44 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 24-7-2018.

Número de ofertas presentadas: 19.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 18/07/2018

Número de expediente municipal

CON/54/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

208.484,52 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 7 DE DECEMBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO BOP 7/11/2017
PUBLICADO BOP 10/11/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: