Subministración de prendas de uniformidade para a POLICIA LOCAL de Santiago de Compostela 2017. LOTE A: Prendas de confección a medida. LOTE B: Complementos. LOTE C: Calzado. LOTE D: Prendas de auga

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 9 de marzo de 2018, acordou adxudicar o contrato de referencia a favor das empresas DANNER BOOTS SL (CIF: B94129756) que oferta un importe de 29.719,02 euros (21% IVE aparte: 6.240’99 euros) para o lote A, PEYCAR PONTEVEDRA SL (CIF: B36112043) que oferta un importe de 28.398,30 euros (21% IVE aparte: 5.963’64 euros) para o lote B, EL CORTE INGLES SA (CIF: A28017895) que oferta un importe de 8.891,61 euros (21% IVE aparte: 1.867’24 euros) para o lote C e, de novo, DANNER BOOTS SL (CIF: B94129756) que oferta un importe de 1.068 euros (21% IVE aparte: 224’28 euros) para o lote D, ó ser as súas as propostas máis vantaxosas das presentadas.

O contrato do lote B formalizouse o 27-3-2018.

Número de ofertas presentadas ó lote B: 1

O contrato do lote A formalizouse o 27-3-2018.

Número de ofertas presentadas ó lote A: 2

O contrato do lote D formalizouse o 27-3-2018.

Número de ofertas presentadas ó lote D: 2

O contrato do lote C formalizouse o 3-4-2018.

Número de ofertas presentadas ó lote C: 3

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 16-03-2018

Número de expediente municipal

CON/40/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

Lote A: 35.764’46 €, IVE excluido.
Lote B: 34.040’50 €, IVE excluido.
Lote C: 11.441’32 €, IVE excluido.
Lote D: 1.256’20 €, IVE excluido.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 17-11-2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO BOP 27-10-2017
PUBLICADO BOP o 2-11-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: