Subministro para a mellora das instalacións de alumeado público nos accesos á cidade de Santiago de Compostela (FASE III). Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020

********************************
Proxecto acollido á línea de axudas para a renovación das instalacións de alumeado exterior municipal, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e xestionada polo IDAE con cargo ó Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, co obxectivo de conseguir unha economía máis limpa e sostible. "Unha maneira de facer Europa".
*********************************

Número de expediente municipal

CON/45/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

293.651,99 €.
Aplicación orzamentaria 060 16500 61900.
O proxecto financiarase co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020, e xestionada polo IDEA con cargo ó Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, co obxectivo de conseguir unha economía máis limpa e sostible. "Unha maneira de facer Europa".

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 7-novembro-2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado ó DOUE.: 29-setembro-2017. Publicado DOUE: 4/10/2017
Publicado no BOP. 09/10/2017.

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: