Subministro para a mellora das instalacións de alumeado público nos accesos á cidade de Santiago de Compostela (FASE IV). Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE ACLARACIÓNS DOS PREGOS
1. En las PPT, punto 4, página 1, Cuadro de Descompuestos, para la Luminaria Led 60 W del Tramo Plaza de la Paz Polígono del Tambre, además de la luminaria de 60W se está agregando una de 273W. Se pide aclarar si es un error, ya que posteriormente en la página de presupuesto aparece la cantidad de 26 luminarias pero al precio de la de 60W más la de 273W.

Se trata de un error en el descompuesto, se trata de una luminaria de 60 W
2. Se solicita aclarar cuantas luminarias de 273W se requieren ya que en el presupuesto de la PPT aparecen 14 luminarias, sin embargo, en el listado de materiales aparecen 40 luminarias.

Es debido al error del punto anterior, ya que se suman las del descompuesto de la luminaria de 60W, la cantidad es de 14
********************************
Proxecto acollido á línea de axudas para a renovación das instalacións de alumeado exterior municipal, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e xestionada polo IDAE con cargo ó Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, co obxectivo de conseguir unha economía máis limpa e sostible. "Unha maneira de facer Europa".
*********************************

Número de expediente municipal

CON/46/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

243.457,86 €.
Aplicación orzamentaria 060 16500 61900.
O proxecto financiarase co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020, e xestionada polo IDEA con cargo ó Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, co obxectivo de conseguir unha economía máis limpa e sostible. "Unha maneira de facer Europa".

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 7-novembro-2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado ó DOUE.- 28-09-2017. Publicado 4/10/2017
Anuncio BOP.- 09/10/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: