Subministro de equipos protección para persoal de extinción de incendios do Concello de Santiago de Compostela: LOTE I: Traxes de protección, LOTE II: Roupa de augas e para condicións climatolóxicas adversas

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11 de decembro 2017, ADXUDICOU o contrato de referencia a prol da empresa EL CORTE INGLES SA (CIF: A28017895), única proposta presentada para o lote I, para o que oferta un importe de 51.888 euros (IVE aparte 21%: 10.896’48 euros), e COMERCIAL ULSA SA (CIF: A47016746), única proposta admitida para o lote II, para o que oferta un importe de 21.390 euros (IVE aparte 21%: 4.491,90 euros).

O lote I formalizouse en documento administrativo o 21-12-2017.

Número de ofertas presentas ó lote I: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 18-12-2017

Número de expediente municipal

CON/28/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 11 DE OUTUBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado BOP 21-09-2017
Publicado BOP 26-09-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: