Subministro de instalacións eléctricas temporais para alumeados festivos das rúas, prazas e espazos públicos do Casco Histórico, do Ensanche e das parroquias de Santiago de Compostela durante as festas de nadal 2017/2018

Convocatorias mesas de contratación

--------------------------------------------------------------
CAMBIO DA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA PÚBLICA DO SOBRE Nº 2.
--------------------------------------------------------------
INFÓRMASE QUE SE ANULA A CONVOCATORIA DA APERTURA PÚBLICA DO SOBRE Nº2 PARA O DÍA 17/10/2017, QUEDANDO POSPOSTA PARA A DATA QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN

DIA: 19/10/2017
HORA: 9:45
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
------------------------------------------------------------

ACORDO XUNTA DE GOBERNO COMITÉ DE EXPERTOS
De conformidade ao recollido no apartado 10.3 do prego de aplicación sobre o nomeamento dun comité de expertos para realizar a valoración das ofertas presentadas a esta licitación, a Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, en data 18/10/2017 acordou nomear como membros de dito comité a:

. Lucía Castro López, técnica de comercio.
. Juan Morales Herrero, arquitecto.
. Pedro Ramón Sánchez Mariño, enxeñeiro técnico.
. Montserrat Cillero Montes, xefa do negociado de festas.

_____________________________________________
- Na páxina 10 do prego de clausulas administrativas no punto 13.3. SOBRE Nº 2. no apartado relativo a identificación exterior que debe figurar no CD, por un erro figura SOBRE Nº 2 con 22/22/2016, Debe figurar SOBRE Nº 2 con 39/2017.

___________________________________________
AVISOS:
- Advertido un erro no anuncio do BOP do 21-09-2017, no apartado de PROPOSICIÓNS, no prazo de presentación.
Onde figura prazo de 15 días hábiles, debe figurar: prazo de 15 días naturais.
Polo tanto o prazo de presentación de ofertas remata o vindeiro 6 de outubro de 2017.

Número de expediente municipal

CON/39/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

167.600,00 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 6 de outubro de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO AO BOP 18-09-2017
PUBLICADO NO BOP 21-09-2017
PUBLICADO CORRECCIÓN ERRO 26-09-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: