Subministro de instalacións eléctricas temporais para alumeados festivos das rúas, prazas e espazos públicos do Casco Histórico, do Ensanche e das parroquias de Santiago de Compostela durante as festas de nadal 2017/2018

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 13-11-2017 ADXUDICOU o contrato de referencia a prol da empresa ILUMINACIONES SANTIAGUESAS SL (CIF: B15279359), por un importe de 167.600 euros (IVE aparte 21%: 35.196 euros), ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas

O contrato formalizouse en documento administrativo o 16-11-2017.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 16-11-2017

Número de expediente municipal

CON/39/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

167.600,00 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 6 de outubro de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO AO BOP 18-09-2017
PUBLICADO NO BOP 21-09-2017
PUBLICADO CORRECCIÓN ERRO 26-09-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: