Servizo para a xestión da escola infantíl municipal de Meixonfrío-Salgueiriños

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 13 de xullo de 2018, acordou adxudicar o contrato de referencia a prol da empresa SERVICIOS Y MATERIALES SA (CIF: A28781151), por un importe de 400.674,34 euros/ano exento de IVE, ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas

O contrato formalizouse en documento administrativo o 23-8-2018.

Número de ofertas presentadas: 6.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 23/07/2018

Número de expediente municipal

CON/13/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

421.765,24 euros/ano
Exento de IVE

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 27 DE OCTUBRE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado DOUE 18/09/2017 Publicado 21/09/2017
Enviado BOP 21/09/2017 Publicado 26/09/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: