Servizo para a xestión da escola infantíl municipal de Meixonfrío-Salgueiriños

PUBLICACIÓN RELACIÓN TRABALLADORES CON BASES DE COTIZACIÓNS

Atópase esta relación no apartado de Documentos Relacionados

________________________________________________
PUBLICACIÓN DE ESCANDALLO ESTUDO ECONÓMICO LEXIBLE

Dado que a configuración da tabla do escandallo que figura no informe do estudo económico ofrece dúbidas a hora da súa interpretación, ademáis de ser pouco lexible, procédese a suministrar unha nova taboa máis esclarecedora dos datos aos que se fal referencia no informe do estudo económico.

Polo tanto aparecerá no apartado de Documentos Relacionados co nome de TABOA ESCANDALLO ESTUDO ECONÓMICO
___________________________________________________
ADVERTENCIA DE ERRO

As referencias que se inclúen no contido do sobre 3, relativas ás melloras, son UNHA ERRATA, xa que non hai ningún criterio de adxudicación sobre melloras.

Número de expediente municipal

CON/13/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

421.765,24 euros/ano
Exento de IVE

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 27 DE OCTUBRE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado DOUE 18/09/2017 Publicado 21/09/2017
Enviado BOP 21/09/2017 Publicado 26/09/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: