Obras de reurbanización na rúa Rapa da Folla - POS 2014

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 1-12-2017, acordou a Adxudicar o contrato de "Reurbanización na rúa Rapa da Folla - POS 2014", a favor da empresa JSTOP OBRAS Y SERVICIOS SL (CIF: B70123005), por un importe de 28.400 euros (IVE aparte 21%: 5.964 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 12-12-2017

Número de expediente municipal

CON/35/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

37.063,29 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 12 DE SETEMBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO A BOP 11-8-2017
PUBLICADO BOP 17-08-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: