Subministro para a mellora das instalacións de alumeado público nos accesos á cidade de Santiago de Compostela (FASE I).Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 24-11-2017, adxudicou o contrato de "Subministro para a mellora das instalacións de alumeado público nos accesos á cidade de Santiago de Compostela (FASE I), Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020" a prol da empresa FERROVIAL SERVICIOS SA (CIF: A80241789), por un importe de 187.765,91 euros (IVE aparte 21%: 39.430,84 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 19-12-2017.

Número de ofertas presentadas: 14.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 24-11-2017

Número de expediente municipal

CON/31/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

266.561,48 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 25 de setembro de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

DOUE.- 19/08/2017
BOP.- 24/08/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: