Subministro e implantación dunha solución de administración electrónica para o Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 23 DE MARZO DE 2018, adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU (CIF: A81608077), que oferta un importe de 729.166,90 euros IVE aparte para o subministro e de 132.725,65 euros/ano IVE aparte para o mantemento, ó ser a súa proposta a única admitida na licitación e cumplir os requerimentos dos pregos de aplicación.

O contrato formalizarase en documento administrativo trasncorrido o prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 28-03-2018

Número de expediente municipal

CON/60/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

Concepto-------Importe sen IVE --IVE ----------- Importe con IVE
______________________________________________________
Subministro----991.735,54--------208.264,46-----1.200.000,00
Mantemento----545.454,56-------114.545,44-------660.000,00
______________________________________________________
Total-----------1.537.190,10------322.809,90------1.860.000,00

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 14 DE AGOSTO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado DOUE 5-7-2017 Publicado DOUE 10-7-2017
Enviado BOP 5-7-2017 Publicado BOP 10-7-2017
Publicado BOE 5-08-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: