Subministro e implantación dunha solución de administración electrónica para o Concello de Santiago de Compostela

Convocatorias mesas de contratación

_________________
APERTURA PÚBLICA SOBRE Nº2 . CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES

DÍA: 5-09-2017
HORA: 9:00
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

___________________________________________

Número de expediente municipal

CON/60/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

Concepto-------Importe sen IVE --IVE ----------- Importe con IVE
______________________________________________________
Subministro----991.735,54--------208.264,46-----1.200.000,00
Mantemento----545.454,56-------114.545,44-------660.000,00
______________________________________________________
Total-----------1.537.190,10------322.809,90------1.860.000,00

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 14 DE AGOSTO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado DOUE 5-7-2017 Publicado DOUE 10-7-2017
Enviado BOP 5-7-2017 Publicado BOP 10-7-2017
Publicado BOE 5-08-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Documentos relacionados

Compartir: