Servizo de catering e de persoal monitor/coidador de comedor escolar para centros de educación infantil e primaria dependentes do Concello de Santiago de Compostela durante o curso escolar 2017-2018 e 2018-2019

Número de expediente municipal

CON/26/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

O gasto máximo previsto para este contrato ascende á cantidade de 845.818,17 euros/ano máis IVE.
O servizo prestarase de acordo cos seguintes prezos unitarios, debendo os licitadores realizar as súas ofertas á baixa sobre os mesmos:
- Almorzo: 1’866 euros máis IVE.

- Xantar: 5,236 euros máis IVE.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 7 DE AGOSTO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIO DOUE: 29/06/2017 PUBLICADO 4/7/2017
ENVIO BOP: 30/6/2017 PUBLICADO : 5/7/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: