Prestación integral dos servizos de conserxería e limpeza en varias instalacións deportivas municipais

Convocatorias mesas de contratación

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN: APERTURA PÚBLICA SOBRE 2

DIA: 11-8-2017
HORA: 11:15
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

--------------------------------------------------------------
Coa finalidade de esclarecer diversas dúbidas de posibles licitadores aos pregos, procédese a dar conta do informado pola empresa adxudicataria neste momento:

No apartado de Documentos Relacionados, achégase un listado coa relación de persoal diferenciando entre fixos discontínuos e traballadores de 12 meses.

En cando aos pluses é a cantidade total bruta por ano. Por razóns de confidencialidade non se desglosa esa cantidad polos traballadores que realmente a cobran.

En relación a cantidade de 1.363 euros, se corresponden coa demanda da persoa, que xa se advertiu. Esta cantidad pode ser a maiores si gaña o xuizo e podería extenderse aos demais traballadores, xa que tamén a poden esixir, o que non quere dicir que todos gañen o xuizo.

----------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/38/2016

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

689.000 euros/ano.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 4 de agosto de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Anuncio DOUE: 29-xuño-2017
Anuncio BOP: 3 de xullo de 2017.
Anuncio BOE: 25 de xullo de 2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: