Prestación integral dos servizos de conserxería e limpeza en varias instalacións deportivas municipais

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 13-4-2018 ADXUDICOU o servizo de referencia a empresa LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA por un importe de 550.789,52 euros/ano IVE aparte.

A formalización do contrato en documento administrativo tivo lugar o 15-5-2018.

Número de ofertas presentadas: 8.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 19 de abril de 2018.

Número de expediente municipal

CON/38/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

689.000 euros/ano.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 4 de agosto de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Anuncio DOUE: 29-xuño-2017
Anuncio BOP: 3 de xullo de 2017.
Anuncio BOE: 25 de xullo de 2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: