Explotación da cafetería sita na Granxa do Xesto (Reservado a centros especiais de emprego e empresas de inserción D.A. 5ª do TRLCSP)

Número de expediente municipal

CON/23/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

canon mínimo anual 8.274 euros, exento de IVE

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 31 de xullo no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado ao BOP 12/06/2017
Publicado BOP 19/06/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: