Servizo de conservación, mantenemento e reparación de instalacións térmicas de calefacción e A.Q.S nos edificios dependentes do Concello de Santiago

Convocatorias mesas de contratación

CONVOCATORIA MESAS DE CONTRATACIÓN: APERTURA PÚBLICA SOBRE 2

DIA: 11/07/2017
HORA: 9:30
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
__________________________________________________

RELACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN E AUGA QUENTE EXISTENTES NOS EDIFICIOS DEPENDENTES DO CONCELLO
No apartado de Documentos Relacionados, achéganse arquivos nos que se relacionan as dependencias municipais nas que consta a existencia de elementos de calefacción e sistemas de auga quente, co fin de facilitarlles aos posibles licitadores a elaboración da súa oferta

------------------------------------------------------------------------
CAMBIO DE DÍA DA VISITA
------------------------------------------------------------------------

VISITA ORGANIZADA ÁS INSTALACIÓNS
Despois das múltiples solicitudes realizadas, sobre a posilbiidade de ver as instalacións ás que se fai referencia nesta licitación,

CONVÓCASE

Aos posibles licitadores XOVES 29-06-2019 ÁS 9:00 HORAS nas dependencias do Servizo de Contratación, sito en Rúa Salvador Allende, 6-8 , 15705 Santiago de Compostela

_______________________________________________

Número de expediente municipal

CON/63/2016

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

73.765 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 3 de xullo de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado BOP 12-06-2017
Publicado BOP 16-06-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: