Servizo de conservación, mantenemento e reparación de instalacións térmicas de calefacción e A.Q.S nos edificios dependentes do Concello de Santiago

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 15-09-2017, acordou adxudicar o contrato de "Servizo de conservación, mantenemento e reparación de instalacións térmicas de calefacción e A.Q.S nos edificios dependentes do Concello de Santiago", a prol de IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS SL, CIF: B15448004, por un importe total de 52.800,00 euros, (IVE aparte 21%: 11.088,00 euros), ao ser a máis vantaxosa das presentadas, e dos que 14.800 euros máis IVE corresponderían aos traballos de reparacións e inscrición das instalacións no correspondente rexistro (unicamente durante o primeiro ano de vixencia do contrato), e 19.000 euros/ano, máis IVE para os traballos de mantemento preventivo e correctivo (durante os dous anos de vixencia do contrato).

O contrato formalizouse o 28-9-2017.

Número de ofertas presentadas: 6.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 20/09/2017

Número de expediente municipal

CON/63/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

73.765 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 3 de xullo de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado BOP 12-06-2017
Publicado BOP 16-06-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: