Obras de ampliación vial Cañoteira-Outeiro de Marrozos 1ª fase (PAS-OBRASSUM/2015)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 04-08-2017, acordou a Adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa FRANCISCO GOMEZ Y CIA SL (CIF: B15009533), por un importe de 204.601,68 euros (IVE aparte 21%: 42.966,35 euros), ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.
O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 11/8/2017

Número de expediente municipal

CON/50/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 5 de xuño de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado publicar BOP: 4-5-2017
Publicado BOP: 9-5-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: