Servizo de coordinación e dinamización do proceso de orzamentos participativos "Compostela Decide"do Concello de Santiago de Compostela, ano 2018

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 12 DE MAIO DE 2017, acordou a adxudicar o contrato de "Servizo de coordinación e dinamización do proceso de orzamentos participativos "Compostela Decide" do Concello de Santiago de Compostela, ano 2018" a favor da empresa CIDADANIA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS SOC COOP GALEGA (CIF: F15715683), por un importe de 59.900 euros (IVE aparte 21%: 12.579 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 19-5-2017.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 18-05-2017

Número de expediente municipal

CON/7/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

59.958,99

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 27 de abril de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: