Servizo de vixilancia e seguridade nas instalacións da unidade municipal de atención ó drogodependente (UMAD)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 16/06/2017, acordou adxudicar o contrato de "Servizo de vixilancia e seguridade nas instalacións da unidade municipal de atención ó drogodependente (UMAD)", a prol da empresa SERVICIOS DE SEGURIDADE INTEGRAL E MANTENEMENTOS A-1 SL (CIF: B15639453), por un importe de 37.271,92 euros/ano, (IVE aparte 21%: 7.827,10 euros/ano), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 6-7-2017.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 22/06/2017

Número de expediente municipal

CON/4/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

39.192,34 €/ano, IVE excluído.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 25 de abril de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: