Servizo de vixilancia e seguridade nas instalacións da unidade municipal de atención ó drogodependente (UMAD)

Convocatorias mesas de contratación

MESA DE CONTRATACIÓN, APERTURA PÚBLICA SOBRE Nº 2

DIA: 4/5/2017
HORA: 9:00
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

___________________________________________________
OBSERVACIÓNS:
___________________________________________________
Duración do contrato: 3 anos, prorrogables ata dous anos máis.

Número de expediente municipal

CON/4/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

39.192,34 €/ano, IVE excluído.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 25 de abril de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: