Subscripción póliza de seguro de risco colectivo de accidentes dos empregados municipais

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 28-04-2017, acordou adxudicar o contrato de Subscripción póliza de seguro de risco colectivo de accidentes dos empregados municipais a favor da empresa MARKEL INTERNACIONAL INSURANCE COMPANY LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA (CIF: W0068002E), por un importe de 9.504,69 euros/ano exento de IVE, ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 11-5-2017.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 3-5-2017

Número de expediente municipal

CON/1/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

12.500 EUROS/ANO (non está suxeito ao IVE)

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 24 DE MARZO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

BOP - 9/03/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Direccións relacionadas

Compartir: