Obras de aplicación de medidas correctoras para o Estadio Municipal de San Lázaro segundo estudo integral de patoloxías Fase I e II

Convocatorias mesas de contratación

MESA DE CONTRATACIÓN, APERTURA PÚBLICA SOBRE 1
-2
DIA: 31/01/2017
HORA: 9:00
LUGAR: Sección municipal de Contratación, Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

Número de expediente municipal

CON/41/2016

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

601.881,18 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 16 XANEIRO 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

BOP - 20/12/2016

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: