Servizo para desenvolvemento do xeoportal/IDE do Concello de Santiago de Compostela (PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 23 de decembro de 2016, acordou a ADXUDICACIÓN do servizo de referencia á empresa NEVINTEC SISTEMA SL por un importe de 25.000 euros.

O contrato formalizouse o 31-1-2017.

Número de ofertas presentadas: 6.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 3 de xaneiro de 2017

Número de expediente municipal

CON/20/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

30.000 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 22 DE NOVEMBRO no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Documentos relacionados

Compartir: