Servizo de implementación do programa municipal de apoio para a inclusión social

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20-01-2017, acordou adxudicar o contrato de "Servizo de implementación do programa municipal de apoio para a inclusión social" a favor da empresa RECURSOS GALICIA SL (CIF: B70107842), por un importe de 32.500 euros (exento de IVE), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 31-1-2017.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 25-01-2017

Número de expediente municipal

CON/40/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

33.777,68 € (exento de IVE).

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 19 de outubro de 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

BOP: 11-outubro-2016

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Direccións relacionadas

Compartir: