Subministro e instalación dunha área de xogos infantís no barrio de Meixonfrío

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 10-03-2017, ADXUDICOU o contrato de "Subministro e instalación dunha área de xogos infantís no barrio de Meixonfrío", a prol da empresa LAPPSET ESPAÑA VR SL (CIF: B60961554), por un importe de 47.994,54 euros, (IVE aparte 21%: 10.078,85 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 28-3-2017.

Número de ofertas presentadas: 12.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web:17-03-2017

Número de expediente municipal

CON/25/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

49.500 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 21 DE SETEMBRO DE 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

publicado no BOP 06/09/2016

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: