CONCELLARÍA DE POLÍTICAS SOCIAIS, DIVERSIDADE, SAÚDE E CENTROS CÍVICOS

Convocatoria de bolsas de comedor, actividades extraescolares, material escolar ou conciliación. Curso 2017/18

Publicase a modificación das bases da convocatoria de bolsas de comedor, actividades extraescolares, material escolar ou conciliación para o curso 2017/18.

CULTURA

Convocatoria de residencias de creación artística e estadías técnicas para proxectos de artes escénicas. Curso 2017-2018

O Concello de Santiago de Compostela abre a segunda convocatoria de residencias de creación ou estadías técnicas para proxectos de artes escénicas na Sala Agustín Magán (situada no Centro Sociocultural de Santa Marta). As residencias serán de creación e investigación artística contando con apoio loxístico e técnico pero en ningún caso conlevarán dotación económica ningunha.

Direccións relacionadas

CONCELLARÍA DE EMPREGO

Convocatoria do programa Plan Xuvenil de Integración Profesional "Mocidade con Emprego".

Destinatarios/as: Mozos/as maiores de 16 anos e menores de 30 ,desempregados/as, non integrados/as nos sistemas de educación ou formación e estar rexistrados/as no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Obxecto: Mellorar a empregabilidade da mocidade a través da realización de 19 itinerarios personalizados de integración profesional que combinan formación, prácticas profesionais non laborais e asesoramento na busca activa de emprego

Prazo: Do 17 de outubro ate que se cubran as 323 prazas.

Lugar de inscrición: On-line, na seguinte web: www.ponteenmarcha.gal

O resto de publicacións e anuncios relativos ao procedemento de selección do programa, realizaranse na web da Axencia Local de Colocación. www.axencialocaldecolocacion.org

O Programa Plan Xuvenil de Integración profesional "Mocidade con Emprego" Santiago 2017-2020 está cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través da Iniciativa de Empleo Juvenil e a Garantía Xuvenil.

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN

Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal 1.01 do imposto sobre bens inmobles

O Pleno do Excmo. Concello de Santiago de Compostela, na sesión celebrada o día 19 de outubro de 2017, acordou aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal 1.01 reguladora do imposto sobre bens inmobles.

O acordo provisional será exposto ao público durante trinta días hábiles contados desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os que o expediente administrativo poderá ser examinado na Tesourería municipal do Concello de Santiago de Compostela, na rúa Galeras núm. 5. Durante o mesmo prazo os interesados poderán presentar as reclamacións que estimen oportunas.

A modificación do artigo 3.3 da Ordenanza fiscal 1.01 terá efectos a partires do un de xaneiro de 2018.

Documentos relacionados

Concellería de Igualdade

Corrección de erros das Bases e convocatoria de subvencións para o fomento de actividades a prol da igualdade

Publícanse corrección de erro ás Bases e Convocatoria de Subvencións para o fomento de actividades a prol da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero para o ano 2017, publicadas no BOP da Coruña do 27 de xuño de 2017 (núm. 120).

Onde di:
14. XUSTIFICACIÓN E PAGO DA SUBVENCIÓN. "O prazo para a xustificación da subvención terminará o 30 de
octubre de 2017".
Debe dicir:
14. XUSTIFICACIÓN E PAGO DA SUBVENCIÓN. "O prazo para a xustificación da subvención terminará o 30 de
novembro de 2017".

EDUCACIÓN

Obradoiros nas escolas infantís municipais. Curso 2017/18

Aberto o prazo de inscrición nos obradoiros nas escolas infantís municipais de Conxo, As Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños para o curso 2017/18.

As admisións realizaranse por rigorosa orde de entrada no rexistro municipal ata cubrir as prazas dispoñibles na escola.

Os solicitantes deberán cubrir a solicitude e presentala no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo).

Direccións relacionadas

PERSOAL

Listaxes de agarda para a provisión de prazas de técnico/a medio en informática

O Concello de Santiago de Compostela anuncia convocatoria pública, co obxecto da elaboración de listas de agarda e posterior nomeamento de funcionario interino técnico/a medio en informática, do subgrupo A2, nivel 18.

Máis información en Emprego do Concello

Data de publicación: 9/10/2016
Data da publicación listaxe provisional de admitidos:02/11/2016
Data da publicación da listaxe definitiva de admitidos: 24/02/2017
Data da publicación das cualifiacións obtidas polos aspirantes: 08/03/2017


Compartir: